Irishguy Design Studio 2021

<circle> VIDEO]]&gt;</tspan></text> <text id="hp-layout-video2" dx="0" dy="0" font-family="&quot;Open Sans&quot;" font-size="27.7" transform="matrix(1 0 0 1 459.02938 266.493241)" fill="rgb(255,251,251)" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><tspan id="hp-layout-tspan2" x="0" y="0" font-family="Open Sans" font-size="15" font-weight="bold" letter-spacing="1" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><![CDATA[ILLUSTRATION]]&gt;</tspan></text> <text id="hp-layout-web_design" dx="0" dy="0" font-family="&quot;Open Sans&quot;" font-size="27.7" transform="matrix(1 0 0 1 276.094571 402.495061)" fill="rgb(255,251,251)" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><tspan id="hp-layout-tspan3" x="0" y="0" font-family="Open Sans" font-size="15" font-weight="bold" letter-spacing="1" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><![CDATA[WEB DESIGN]]&gt;</tspan></text> <text id="hp-layout-web_design2" dx="0" dy="0" font-family="&quot;Open Sans&quot;" font-size="27.7" transform="matrix(1 0 0 1 272.452096 287.914023)" fill="rgb(255,251,251)" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><tspan id="hp-layout-tspan4" x="0" y="0" font-family="Open Sans" font-size="12" font-weight="bold" letter-spacing="1" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><![CDATA[PHOTOGRAPHY]]&gt;</tspan></text> <text id="hp-layout-web_design3" dx="0" dy="0" font-family="&quot;Open Sans&quot;" font-size="27.7" transform="matrix(1 0 0 1 287.506784 313.321792)" fill="rgb(255,251,251)" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><tspan id="hp-layout-tspan5" x="0" y="0" font-family="Open Sans" font-size="12" font-weight="bold" letter-spacing="1" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><![CDATA[BRANDING]]&gt;</tspan></text> <text id="hp-layout-web_design4" dx="0" dy="0" font-family="&quot;Open Sans&quot;" font-size="27.7" transform="matrix(0 1 -1 0 337.016446 15.319246)" fill="rgb(255,251,251)" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><tspan id="hp-layout-tspan6" x="0" y="0" font-family="Open Sans" font-size="15" font-weight="bold" letter-spacing="1" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]&gt;</tspan></text> <text id="hp-layout-web_design5" dx="0" dy="0" font-family="&quot;Open Sans&quot;" font-size="27.7" transform="matrix(1 0 0 1 309.561471 353.568035)" fill="rgb(255,251,251)" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><tspan id="hp-layout-tspan7" x="0" y="0" font-family="Open Sans" font-size="12" font-weight="bold" letter-spacing="1" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><![CDATA[SEO]]&gt;</tspan></text> <text id="hp-layout-web_design6" dx="0" dy="0" font-family="&quot;Open Sans&quot;" font-size="27.7" transform="matrix(1 0 0 1 302.873971 333.568035)" fill="rgb(255,251,251)" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><tspan id="hp-layout-tspan8" x="0" y="0" font-family="Open Sans" font-size="12" font-weight="bold" letter-spacing="1" stroke="none" stroke-width="0" stroke-miterlimit="1"><![CDATA[COPY ]]&gt;</tspan></text> <style><![CDATA[@font-face { font-family: 'Open Sans'; font-style: normal; font-weight: 400; src: url(data:font/ttf;charset=utf-8;base64,AAEAAAARAQAABAAQR0RFRgAQABYAAAEcAAAAFkdQT1MAFQAKAAABNAAAAAxHU1VCbIp0hQAAAUAAAAAYT1MvMn5d/skAAAFYAAAAYGNtYXACmgFiAAABuAAAAGpjdnQgD00YpAAAAiQAAACiZnBnbX5hthEAAALIAAAHtGdhc3AAFQAjAAAKfAAAABBnbHlm2u59XwAACvQAAAiCaGVhZAK6Y3AAAAq8AAAANmhoZWENzAXmAAATeAAAACRobXR4afQKmgAAE5wAAABYbG9jYRoXF/gAAAqMAAAALm1heHABrwIKAAAT9AAAACBuYW1lJVZCOgAAFBQAAAHacG9zdP9pAGYAABXwAAAAIHByZXBDt5akAAAWEAAAAQkAAQAAAAwAAAAAAAAAAgABAAAAFQABAAAAAQAAAAoACgAKAAAAAQAAAAoAFgAWAAFsYXRuAAgAAAAAAAAAAwS2AZAABQAABZoFMwAAAR8FmgUzAAAD0QBmAfEIAgILBgYDBQQCAgSAAAAnAAAASwAAACgAAAAAMUFTQwBAACD//QYf/hQAhAiNAlggAAGfAAAAAARIBbYAAAAgAAMAAAABAAMAAQAAAAwABABeAAAAEgAQAAMAAgAgAEUASQBMAFAAVwBZAKD//wAAACAAQQBHAEwATgBSAFkAoP///+H/wQAA/73/vP+7/7r/dAABAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAcACAAVAAAGFAAXAE4FtgAXAHUFtgXNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESAAUAJEAAP/sAAAAAP/sAAAAAP/sAAD+FP/sAAAFtgAT/JT/7f6F/+r+qf/sABj+vAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAACLAIEA3QCYAI8AjgCZAIgAgQEPAIoAAEBHW1pZWFVUU1JRUE9OTUxLSklIR0ZFRENCQUA/Pj08Ozo5ODc2NTEwLy4tLCgnJiUkIyIhHxgUERAPDg0LCgkIBwYFBAMCAQAsILABYEWwAyUgEUZhI0UjYUgtLCBFGGhELSxFI0ZgsCBhILBGYLAEJiNISC0sRSNGI2GwIGAgsCZhsCBhsAQmI0hILSxFI0ZgsEBhILBmYLAEJiNISC0sRSNGI2GwQGAgsCZhsEBhsAQmI0hILSwBECA8ADwtLCBFIyCwzUQjILgBWlFYIyCwjUQjWSCw7VFYIyCwTUQjWSCwBCZRWCMgsA1EI1khIS0sICBFGGhEILABYCBFsEZ2aIpFYEQtLAGxCwpDI0NlCi0sALEKC0MjQwstLACwKCNwsQEoPgGwKCNwsQIoRTqxAgAIDS0sIEWwAyVFYWSwUFFYRUQbISFZLSxJsA4jRC0sIEWwAENgRC0sAbAGQ7AHQ2UKLSwgabBAYbAAiyCxLMCKjLgQAGJgKwxkI2RhXFiwA2FZLSyKA0WKioewESuwKSNEsCl65BgtLEVlsCwjREWwKyNELSxLUlhFRBshIVktLEtRWEVEGyEhWS0sAbAFJRAjIIr1ALABYCPt7C0sAbAFJRAjIIr1ALABYSPt7C0sAbAGJRD1AO3sLSywAkOwAVJYISEhISEbRiNGYIqKRiMgRopgimG4/4BiIyAQI4qxDAyKcEVgILAAUFiwAWG4/7qLG7BGjFmwEGBoATpZLSwgRbADJUZSS7ATUVtYsAIlRiBoYbADJbADJT8jITgbIRFZLSwgRbADJUZQWLACJUYgaGGwAyWwAyU/IyE4GyERWS0sALAHQ7AGQwstLCEhDGQjZIu4QABiLSwhsIBRWAxkI2SLuCAAYhuyAEAvK1mwAmAtLCGwwFFYDGQjZIu4FVViG7IAgC8rWbACYC0sDGQjZIu4QABiYCMhLSxLU1iKsAQlSWQjRWmwQIthsIBisCBharAOI0QjELAO9hshI4oSESA5L1ktLEtTWCCwAyVJZGkgsAUmsAYlSWQjYbCAYrAgYWqwDiNEsAQmELAO9ooQsA4jRLAO9rAOI0SwDu0birAEJhESIDkjIDkvL1ktLEUjRWAjRWAjRWAjdmgYsIBiIC0ssEgrLSwgRbAAVFiwQEQgRbBAYUQbISFZLSxFsTAvRSNFYWCwAWBpRC0sS1FYsC8jcLAUI0IbISFZLSxLUVggsAMlRWlTWEQbISFZGyEhWS0sRbAUQ7AAYGOwAWBpRC0ssC9FRC0sRSMgRYpgRC0sRSNFYEQtLEsjUVi5ADP/4LE0IBuzMwA0AFlERC0ssBZDWLADJkWKWGRmsB9gG2SwIGBmIFgbIbBAWbABYVkjWGVZsCkjRCMQsCngGyEhISEhWS0ssAJDVFhLUyNLUVpYOBshIVkbISEhIVktLLAWQ1iwBCVFZLAgYGYgWBshsEBZsAFhI1gbZVmwKSNEsAUlsAglCCBYAhsDWbAEJRCwBSUgRrAEJSNCPLAEJbAHJQiwByUQsAYlIEawBCWwAWAjQjwgWAEbAFmwBCUQsAUlsCngsCkgRWVEsAclELAGJbAp4LAFJbAIJQggWAIbA1mwBSWwAyVDSLAEJbAHJQiwBiWwAyWwAWBDSBshWSEhISEhISEtLAKwBCUgIEawBCUjQrAFJQiwAyVFSCEhISEtLAKwAyUgsAQlCLACJUNIISEhLSxFIyBFGCCwAFAgWCNlI1kjaCCwQFBYIbBAWSNYZVmKYEQtLEtTI0tRWlggRYpgRBshIVktLEtUWCBFimBEGyEhWS0sS1MjS1FaWDgbISFZLSywACFLVFg4GyEhWS0ssAJDVFiwRisbISEhIVktLLACQ1RYsEcrGyEhIVktLLACQ1RYsEgrGyEhISFZLSywAkNUWLBJKxshISFZLSwgiggjS1OKS1FaWCM4GyEhWS0sALACJUmwAFNYILBAOBEbIVktLAFGI0ZgI0ZhIyAQIEaKYbj/gGKKsUBAinBFYGg6LSwgiiNJZIojU1g8GyFZLSxLUlh9G3pZLSywEgBLAUtUQi0ssQIAQrEjAYhRsUABiFNaWLkQAAAgiFRYsgIBAkNgQlmxJAGIUVi5IAAAQIhUWLICAgJDYEKxJAGIVFiyAiACQ2BCAEsBS1JYsgIIAkNgQlkbuUAAAICIVFiyAgQCQ2BCWblAAACAY7gBAIhUWLICCAJDYEJZuUAAAQBjuAIAiFRYsgIQAkNgQlmxJgGIUVi5QAACAGO4BACIVFiyAkACQ2BCWblAAAQAY7gIAIhUWLICgAJDYEJZWVlZWVmxAAJDVFhACgVACEAJQAwCDQIbsQECQ1RYsgVACLoBAAAJAQCzDAENARuxgAJDUliyBUAIuAGAsQlAG7IFQAi6AYAACQFAWblAAACAiFW5QAACAGO4BACIVVpYswwADQEbswwADQFZWVlCQkJCQi0sRRhoI0tRWCMgRSBksEBQWHxZaIpgWUQtLLAAFrACJbACJQGwASM+ALACIz6xAQIGDLAKI2VCsAsjQgGwASM/ALACIz+xAQIGDLAGI2VCsAcjQrABFgEtLLCAsAJDULABsAJDVFtYISMQsCAayRuKEO1ZLSywWSstLIoQ5S0AAQADAAgACgANAAf//wAPAAAAAAAAAD8AmgDYARQBSQGZAcoB6AIfAmUCogLvA0IDZgOaA8EEBQQsBCwEQQAAAAEAAAABGduDyvaqXw889QAJCAAAAAAAyTUxiwAAAADVK8zV+5r91QmiCGIAAAAJAAIAAAAAAAAAAgAAAAAFEAW8AAcADgA5QB4CDgsIAQUAAwAHAwQHBBAPDgJJWQsFDg4EBQMABBIAPzM/EjkvEjkrERIBOTkRMxEzERIXOTEwIQMhAyMBMwEBAyYnBgcDBGC2/ba0rAJCjwI//mWqISMWKawB0f4vBbz6RAJqAcVWfWBz/jsAAwDJAAAEvgW2AA4AFwAgAElAJhMEHQoPGRkOCgQHDgQhIggPGA8YSlkPDw4ADhlKWQ4SABdKWQADAD8rABg/KxESADkYLysREgA5ERIBFzkRMxEzETMRMzEwEyEgBBUUBgcVBBEUBCMhEyEyNjU0JiMjEREhMjY1NCYjyQGdASMBBJGLAU3+9+7+AqoBGLSesMD6ATGxs7e7BbauvIKpGQo5/tvE3ANEcYZ7bf2R/d2JkoiAAAABAH3/7ATPBcsAFgAmQBQDDhQJDgMXGBIASVkSBAsGSVkLEwA/KwAYPysREgEXOREzMTABIgAREAAzMjcVBiMgABE0EiQzMhcHJgM78f7pAQ35mcSY3/69/qGpAT/Y5qxIpgUz/r/+6f7h/sc3lTkBiAFp4gFUuFSSTgAAAgDJAAAFWAW2AAgAEQAoQBQOBAkABAASEwUNSlkFAwQOSlkEEgA/KwAYPysREgE5OREzETMxMAEQACEhESEgAAMQACEjETMgAAVY/nf+j/5rAcABVQF6tP7h/uX3zwEwATIC6f6W/oEFtv6G/qcBHgEi+3ABKwAAAQDJAAAD+AW2AAsAOkAfBgoKAQQACAEEDA0GCUlZBgYBAgIFSVkCAwEKSVkBEgA/KwAYPysREgA5GC8rERIBFzkRMxEzMTAhIREhFSERIRUhESED+PzRAy/9ewJe/aIChQW2l/4plv3mAAEAff/sBT0FywAbADpAHxQIGQICDhsIBBwdABtJWQAABQwMEUlZDAQFF0lZBRMAPysAGD8rERIAORgvKxESARc5ETMRMzEwASERBgYjIAARNBIkMzIXByYjIAAREAAhMjcRIQNMAfF08J7+tP6OtwFY5+rKQsa3/vX+1AEhARiYkf65Av79OSUmAYsBZOQBV7VWllT+wv7m/tj+ziMBwgABAMkAAAUfBbYACwAzQBkJAQEACAQEBQAFDQwIA0lZCAgFCgYDAQUSAD8zPzMSOS8rERIBOTkRMxEzETMRMzEwISMRIREjETMRIREzBR+q/P6qqgMCqgKw/VAFtv2SAm4AAAEAyQAAA/gFtgAFAB9ADgMAAAQGBwEDAANJWQASAD8rABg/ERIBOTkRMzEwMxEzESEVyaoChQW2+uSaAAEAyQAABT8FtgAQAC5AFQkGBgcBDw8ABwAREgsDBw8IAwEHEgA/Mz8zEjk5ERIBOTkRMxEzETMRMzEwISMBIxYVESMRMwEzJgI3ETMFP8L84QgQncADHQgCDgKfBMvYtPzBBbb7OhsBJT8DRwAAAgB9/+wFvgXNAAsAFwAoQBQSAAwGAAYZGAkVSVkJBAMPSVkDEwA/KwAYPysREgE5OREzETMxMAEQACEgABEQACEgAAEQEjMyEhEQAiMiAgW+/p3+xP69/qEBYAFEATsBYvtz/fHz+Pfy8/0C3f6h/m4BiwFoAWUBif5w/qD+1/7NATIBKgEnATH+zQACAMkAAARoBbYACQASADRAGgoFBQYOAAYAExQKBEpZCgoGBwcSSlkHAwYSAD8/KxESADkYLysREgE5OREzETMRMzEwARQEISMRIxEhIAEzMjY1NCYjIwRo/tH+5qyqAXsCJP0LmeLKvsm+BAze7/3BBbb9G5KhkY4AAAIAyQAABM8FtgAMABUASEAlDQEBAgwJEQcLCgoHCQIEFhcJDQANAEpZDQ0CAwMVSVkDAwsCEgA/Mz8rERIAORgvKxESADkREgEXOREzETMRMxEzETMxMAERIxEhIAQVEAUBIwElMzI2NTQmIyMBc6oBkQENAQH+2gGNyf6e/s/ptKirvd0CYP2gBbbOz/7eZv1vAmCSj4+RgAABAGr/7AQCBcsAJAA0QBseEwwAABgTBQQlJgweAxYWG0lZFgQDCUlZAxMAPysAGD8rERIAOTkREgEXOREzETMxMAEUBCMgJzUWFjMyNjU0JiYnJiY1NDYzMhcHJiMiBhUUFhYXFhYEAv7o8P78jFrUaKqsPY+SzK/+0dq3NbWrh5g4hYnmrQGFwdhDpCYsgXNMYVI0ScihqchQlEx0Z0xhUTFSvAAAAQASAAAEWgW2AAcAJEASAAEFAQMDCAkHAwQDSVkEAwESAD8/KxEAMxESARc5ETMxMCEjESE1IRUhAouq/jEESP4xBR+XlwAAAQC6/+wFGQW2ABEAJUAREAEKBwEHExIRCAMEDUlZBBMAPysAGD8zERIBOTkRMxEzMTABERQAISAANREzERQWMzI2NREFGf7S/vj++P7fqsjCucgFtvxO+v7iASD8A678RrfExbgDuAABAAAAAATDBbYACgAaQAsBBAwLCAMABAMDEgA/PzMSORESATk5MTABMwEjATMBFhc2NwQMt/3xqP30tAFQOiIkOgW2+koFtvxOo5qioQABABsAAAdMBbYAGQAkQBAZChsaFQ4OBQkYEQoDAQkSAD8zPzMzEjk5ETMREgE5OTEwISMBJiYnBgcBIwEzExYXNjcBMwEWFzY3EzMFxaj+2RU0ARYw/uKo/nu05zAWGzUBBrQBEzAhEzXmtAPTQcYUhJ38MwW2/Hm+mrevA3n8f5vDjswDhQAAAQAAAAAEewW2AAgAIEAPBAUCBQcDCQoABQEHAwUSAD8/MxI5ERIBFzkRMzEwAQEzAREjEQEzAj0Bhrj+GKz+GboC2wLb/IH9yQIvA4cAAQDJAAABcwW2AAMAEbYABAUBAwASAD8/ERIBOTEwMxEzEcmqBbb6SgAAAAABAAAIjf2oAAAJrPua/nsJogABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFgTNAMECFAAABRAAAAUvAMkFDAB9BdUAyQRzAMkF0wB9BecAyQQnAMkGCADJBjsAfQTRAMkE8gDJBGQAagRtABIF0wC6BMMAAAdoABsEewAAAhQAAAI7AMkAAQAAABYAigAWAFYABQACABAALwBcAAABDgD4AAMAAQAAAAgAZgADAAEECQAAAHIBAgADAAEECQABABIA8AADAAEECQACAA4A4gADAAEECQADADQArgADAAEECQAEACIAjAADAAEECQAFABgAdAADAAEECQAGACAAVAADAAEECQAOAFQAAABoAHQAdABwADoALwAvAHcAdwB3AC4AYQBwAGEAYwBoAGUALgBvAHIAZwAvAGwAaQBjAGUAbgBzAGUAcwAvAEwASQBDAEUATgBTAEUALQAyAC4AMABPAHAAZQBuAFMAYQBuAHMALQBSAGUAZwB1AGwAYQByAFYAZQByAHMAaQBvAG4AIAAxAC4AMQAwAE8AcABlAG4AIABTAGEAbgBzACAAUgBlAGcAdQBsAGEAcgAxAC4AMQAwADsAMQBBAFMAQwA7AE8AcABlAG4AUwBhAG4AcwAtAFIAZQBnAHUAbABhAHIAUgBlAGcAdQBsAGEAcgBPAHAAZQBuACAAUwBhAG4AcwBEAGkAZwBpAHQAaQB6AGUAZAAgAGQAYQB0AGEAIABjAG8AcAB5AHIAaQBnAGgAdAAgAKkAIAAyADAAMQAwAC0AMgAwADEAMQAsACAARwBvAG8AZwBsAGUAIABDAG8AcgBwAG8AcgBhAHQAaQBvAG4ALgAAAAMAAAAAAAD/ZgBmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAmQkhSCBVIAEeVR9IA1UfHgEPHj8erx4DTUsmH0xLMx9LRiUfJjQQVSUzJFUZE/8fBwT/HwYD/x9KSTMfSUYlHxMzElUFAQNVBDMDVR8DAQ8DPwOvAwNHRhkf60YBIzMiVRwzG1UWMxVVEQEPVRAzD1UPD08PAh8Pzw8CDw//DwIGAgEAVQEzAFVvAH8ArwDvAAQQAAGAFgEFAbgBkLFUUysrS7gH/1JLsAlQW7ABiLAlU7ABiLBAUVqwBoiwAFVaW1ixAQGOWYWNjQBCHUuwMlNYsCAdWUuwZFNYsBAdsRYAQllzcysrXnN0dSsrKysrdCtzdCsrKysrKysrKysrKytzdCsrKxheAAAA) format('truetype');}]]&gt;</style></svg> </div> </article> </div> </div> </div> </div> <footer class="et-l et-l--footer"> <div class="et_builder_inner_content et_pb_gutters3"> <div class="et_pb_section et_pb_section_0_tb_footer et_pb_with_background et_section_regular" > <div class="et_pb_row et_pb_row_0_tb_footer"> <div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0_tb_footer et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child"> <div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0_tb_footer et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner"><h2 style="text-align: center;">Irishguy Design Studio Inc.</h2> <p style="text-align: center;">Click on an Icon for project samples.</p></div> </div> </div> </div><div class="et_pb_row et_pb_row_1_tb_footer eight-columns"> <div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_1_tb_footer et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child"> <div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_0_tb_footer et_pb_image_sticky"> <a href="https://www.irishguydesign.studio/website-design/"><span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/web-design.png" alt="Web Design Expects Asheville NC" title="web design" srcset="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/web-design.png 300w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/web-design-100x100.png 100w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/web-design-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" class="wp-image-20630" /></span></a> </div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_1_tb_footer et_pb_image_sticky"> <a href="https://www.irishguydesign.studio/branding/"><span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/branding.png" alt="Branding by Irishguy Design Studio Asheville NC" title="branding" srcset="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/branding.png 300w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/branding-100x100.png 100w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/branding-150x150.png 150w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/branding-260x260.png 260w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" class="wp-image-20623" /></span></a> </div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_2_tb_footer et_pb_image_sticky"> <a href="https://www.irishguydesign.studio/seo-services/"><span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/sep.png" alt="Professional SEO services provided by Irishguy Design Studio" title="SEO" srcset="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/sep.png 300w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/sep-100x100.png 100w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/sep-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" class="wp-image-20628" /></span></a> </div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_3_tb_footer et_pb_image_sticky"> <a href="https://www.irishguydesign.studio/graphic-design/"><span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/graphic-design.png" alt="Graphic Design Services provided by Irishguy Design Studio Asheville NC" title="graphic design" srcset="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/graphic-design.png 300w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/graphic-design-100x100.png 100w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/graphic-design-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" class="wp-image-20625" /></span></a> </div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_4_tb_footer et_pb_image_sticky"> <a href="https://www.irishguydesign.studio/video-production/"><span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/video-proudction.png" alt="Video Productions Asheville NC" title="video proudction" srcset="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/video-proudction.png 300w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/video-proudction-100x100.png 100w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/video-proudction-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" class="wp-image-20629" /></span></a> </div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5_tb_footer et_pb_image_sticky"> <a href="https://www.irishguydesign.studio/copywriting-services/"><span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/copywriting.png" alt="Local copy writing service by Irishguy Design Studio" title="copywriting" srcset="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/copywriting.png 300w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/copywriting-100x100.png 100w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/copywriting-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" class="wp-image-20624" /></span></a> </div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_6_tb_footer et_pb_image_sticky"> <a href="https://www.irishguydesign.studio/illustration/"><span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/Illustration.png" alt="Illustration Services by Irishguy Design Studio Asheville NC" title="Illustration" srcset="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/Illustration.png 300w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/Illustration-100x100.png 100w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/Illustration-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" class="wp-image-20626" /></span></a> </div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_7_tb_footer et_pb_image_sticky"> <a href="https://www.irishguydesign.studio/photography-gallery/"><span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="300" height="300" src="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/photography.png" alt="Photography by Irishguy Design Studio" title="photography" srcset="https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/photography.png 300w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/photography-100x100.png 100w, https://www.irishguydesign.studio/wp-content/uploads/photography-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" class="wp-image-20627" /></span></a> </div> </div> </div> </div><div class="et_pb_section et_pb_section_1_tb_footer et_pb_with_background et_section_regular" > <div class="et_pb_row et_pb_row_2_tb_footer"> <div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_2_tb_footer et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child"> <div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1_tb_footer et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner"><h2 style="text-align: center;">Creating a Better World with Design</h2></div> </div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2_tb_footer et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">Contact me &#8211;</span> <a href="mailto:gary@irishguy.us">gary@irishguy.us</a></p></div> </div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3_tb_footer et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light"> <div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: center;"><span>© Irishguy Design Studio 2010 &#8211; 2021</span></p></div> </div> </div> </div> </div><div class="et_pb_section et_pb_section_2_tb_footer et_pb_with_background et_pb_fullwidth_section et_section_regular" > </div> </div> </footer> </div> </div> </div> <script type='text/javascript' src='https://www.irishguydesign.studio/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0' id='jquery-core-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.irishguydesign.studio/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2' id='jquery-migrate-js'></script> <script type='text/javascript' id='jquery-js-after'> jqueryParams.length&&$.each(jqueryParams,function(e,r){if("function"==typeof r){var n=String(r);n.replace("$","jQuery");var a=new Function("return "+n)();$(document).ready(a)}}); </script> <script type='text/javascript' src='https://www.irishguydesign.studio/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-ui-core-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.irishguydesign.studio/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-ui-datepicker-js'></script> <script type='text/javascript' id='jquery-ui-datepicker-js-after'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"Close","currentText":"Today","monthNames":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthNamesShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"nextText":"Next","prevText":"Previous","dayNames":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"dayNamesShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"dayNamesMin":["S","M","T","W","T","F","S"],"dateFormat":"MM d, yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' src='https://www.irishguydesign.studio/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-effects-core-js'></script> <script type='text/javascript' id='divi-custom-script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var DIVI = {"item_count":"%d Item","items_count":"%d Items"}; var et_builder_utils_params = {"condition":{"diviTheme":true,"extraTheme":false},"scrollLocations":["app","top"],"builderScrollLocations":{"desktop":"app","tablet":"app","phone":"app"},"onloadScrollLocation":"app","builderType":"fe"}; var et_frontend_scripts = {"builderCssContainerPrefix":"#et-boc","builderCssLayoutPrefix":"#et-boc .et-l"}; var et_pb_custom = {"ajaxurl":"https:\/\/www.irishguydesign.studio\/wp-admin\/admin-ajax.php","images_uri":"https:\/\/www.irishguydesign.studio\/wp-content\/themes\/Divi\/images","builder_images_uri":"https:\/\/www.irishguydesign.studio\/wp-content\/themes\/Divi\/includes\/builder\/images","et_frontend_nonce":"707ec28011","subscription_failed":"Please, check the fields below to make sure you entered the correct information.","et_ab_log_nonce":"50443bd803","fill_message":"Please, fill in the following fields:","contact_error_message":"Please, fix the following errors:","invalid":"Invalid email","captcha":"Captcha","prev":"Prev","previous":"Previous","next":"Next","wrong_captcha":"You entered the wrong number in captcha.","wrong_checkbox":"Checkbox","ignore_waypoints":"no","is_divi_theme_used":"1","widget_search_selector":".widget_search","ab_tests":[],"is_ab_testing_active":"","page_id":"39701","unique_test_id":"","ab_bounce_rate":"5","is_cache_plugin_active":"no","is_shortcode_tracking":"","tinymce_uri":""}; var et_pb_box_shadow_elements = []; /* */